Począwszy od 35. roku życia
płodność obniża się, a poziom AMH spada

PROFERTIL® female to dobre rozwiązanie dla kobiet powyżej 35. roku życia

Udowodnione naukowo:
Po 35. roku życia poziom AMH i płodność mogą spaść do krytycznych wartości.

Wartość AMH (Hormon antymüllerowski) oznacza współczynnik płodności kobiet i może mieć kluczowe znaczenie dla powodzenia leczenia IVF. Niski poziom AMH może wskazywać na niską rezerwę jajnikową, ponieważ poziom AMH w surowicy silnie koreluje z liczbą dojrzewających pęcherzyków jajnikowych. *

*Gomez R. i in.; Arch Gynecol Obstet (2016) 293: 667–673.

Dla kobiet w wieku 35+ lub z zespolem policystycznych jajników (PCOS), wartość AMH jest kluczowa.

PROFERTIL® female zwiększa poziom AMH, gdy jest zbyt niski u kobiet w wieku 35+, a także obniża poziom AMH, gdy jest zbyt wysoki u kobiet dotkniętych PCOS. Wartość AMH w zielonym zakresie (od około 1,0 do poniżej 6,0 ng/ml) wskazuje, że warunki są dobre dla płodności kobiet.

Ficicioglu C. i in.; Gynecol Endocrinol (2014) maj;30(5):372-6.
Merdassi G. i in.; Fertil Steril (2013) wrzesień;100(3):S157.

NOWE BADANIE • PUBLIKACJA WKRÓTCE

DOBRE WIEŚCI
DLA KOBIET
POWYŻEJ 35. ROKU ŻYCIA:

PROFERTIL® FEMALE
ZWIĘKSZA
POZIOM AMH.