Jak zmniejszyć
ryzyka dla ciąży

Ryzyko poronienia może być zmniejszone

Preparat PROFERTIL® female przyjmowany w fazie poprzedzającej poczęcie (przed zapłodnieniem) stwarza optymalne warunki dla zdrowia dziecka i przyszłej mamy. Należy zwrócić uwagę na fakt, że produkt należy przyjmować tylko do momentu zajścia w ciążę. Inne produkty, tzw. witaminy prenatalne, mogą być stosowane po potwierdzeniu ciąży.

Dzięki sprawdzonemu w badaniach składowi PROFERTIL® female może przyczynić się do pomyślnego przebiegu ciąży. W przypadku zaburzeń metabolicznych szczególnie ważne jest przyjmowanie określonych składników odżywczych, zwłaszcza dla kobiet z zespołem policystycznych jajników (PCOS).

Mogą wystąpić następujące zagrożenia związane z ciążą:

  • Przedwczesny poród (występuje, gdy dziecko urodzi się przed końcem 37 tygodnia ciąży)
  • Poronienie (aborcja spontaniczna)
  • Stan przedrzucawkowy lub gestoza – zatrucie ciążowe spowodowane m.in. nieprawidłową oraz niezbilansowaną dietą, zmianami w gospodarce hormonalnej, predyspozycjami genetycznymi, występowaniem gestozy w najbliższej rodzinie, nieustabilizowaną cukrzycą, dużymi wahaniami glikemii, nadciśnieniem najczęściej występującym jeszcze przed ciążą. Dotyka to mniej więcej 1 na 10 kobiet.
  • Wada cewy nerwowej u noworodków, która w najgorszym przypadku może doprowadzić do śmierci dziecka jeszcze przed jego narodzinami.

Co to jest ciąża wysokiego ryzyka?

Ciąża wysokiego ryzyka występuje wtedy, gdy istnieje ryzyko poronienia lub wad rozwojowych dziecka potwierdzone informacjami medycznymi.

Decydujące mogą być następujące czynniki:

Ciąże powyżej 35. roku życia matki są często klasyfikowane jako ciąże wysokiego ryzyka. Dlatego należy rozważyć przyjmowanie PROFERTIL® female.

Ryzyko trisomii 18 (Zespół Edwardsa) lub 21 (Zespół Downa) u płodu wzrasta, gdy kobieta ukończyła 35. rok życia.

Co więcej, choroby współistniejące przyszłej matki mogą mieć również wpływ na płodność i przebieg ciąży. Oprócz nadciśnienia, nadwagi i chorób metabolicznych należą do nich m.in. choroby przewlekłe, takie jak cukrzyca, astma czy epilepsja. Dysfunkcja tarczycy lub przebyte choroby wątroby, nerek, płuc, a także serca i układu nerwowego również mogą prowadzić do powikłań.

Potencjalne ryzyko mogą stanowić również choroby dziedziczne przekazywane przez ojca lub matkę.

Jeśli wystąpiły wcześniej ciąża pozamaciczna lub poronienie, ciąża jest automatycznie klasyfikowana jako ciąża wysokiego ryzyka.

Normalny poród jest utrudniony, gdy nienarodzone dziecko znajduje się w pozycji pośladkowej. Dlatego też w tym przypadku mamy do czynienia z ciążą wysokiego ryzyka.

Dzięki diagnostyce prenatalnej (analizie prenatalnej) możliwe jest wykrycie wielu wad genetycznych już na wczesnym etapie. O wykonaniu tych badań (np. pomiar przezierności karkowej – /nuchal translucency, NT/ za pomocą USG) decyduje kobieta w ciąży lub oboje rodziców. Pomiar NT jest najbardziej miarodajny między 11. a 14. tygodniem ciąży.

Zmniejsz ryzyko cukrzycy ciążowej:

Ponieważ metabolizm zmienia się podczas ciąży, poziom cukru we krwi może tymczasowo wzrosnąć. Szczególnie w przypadku otyłości (BMI>30) lub nadwagi (BMI>25) zmiana diety, w której pojawi się więcej świeżych owoców, warzyw, produktów pełnoziarnistych i ryb oraz jajek i roślin strączkowych może zmniejszyć ryzyko cukrzycy, a tym samym wspomóc prawidłowy przebieg ciąży.

Należy wziąć pod uwagę, iż znaczny przyrost masy ciała w ciągu dziewięciu miesięcy może prowadzić do cukrzycy. Dlatego pomocna jest regularna kontrola wagi oraz diety. W tym aspekcie PROFERTIL® female nie tylko wspiera płodność kobiet, ale również dzięki unikalnej kombinacji mikroskładników odżywczych stwarza najlepsze warunki dla jeszcze nienarodzonego dziecka i przyszłej matki.

Codzienne spacery, a także pływanie i gimnastyka również wspierają zdrowe funkcje życiowe i prawidłowe wartości krwi, a tym samym zmniejszają ryzyko wystąpienia problemów podczas ciąży. Równowaga wewnętrzna – homeostaza zostaje ustabilizowana w połączeniu z jogą, ćwiczeniami relaksacyjnymi i być może także ćwiczeniami medytacyjnymi.

Bezwzględnie należy przeprowadzić wszystkie kontrolne badania prenatalne w odpowiednim dla nich czasie.

Opieka prenatalna po 30. roku życia w celu zminimalizowania ryzyka:

W Europie istnieje ogólna tendencja do późniejszej ciąży po 30. roku życia. Kobiety w wieku powyżej 35. roku życia są matkami dla 1 z 4 dzieci urodzonych w Europie. Jest również zupełnie normalne, że kobiety nie spieszą się z macierzyństwem, a zamiast tego chcą najpierw zdobyć wykształcenie i zapewnić potomstwu bezpieczną przyszłość. Zdaniem ekspertów ten trend tzw. „późnego macierzyństwa” będzie się utrzymywał, a nawet nasilał dzięki możliwościom współczesnej medycyny reprodukcyjnej i zmianie stylu życia. Wiele kobiet chciałoby zatem wcześniej wiedzieć, jakie ryzyko wiąże się z byciem w ciąży powyżej 30. roku życia.

W odniesieniu do „dojrzałych kobiet” przy wypełnianiu karty ciąży często automatycznie umieszcza się informację o wieku na liście możliwych zagrożeń. W ten sposób lekarz od razu zwróci większą uwagę na pewne wartości i wyniki. Jest to ogromna zaleta, jeśli chodzi o zmniejszenie ryzyka powikłań podczas ciąży. W tym kontekście pomocne są również osiągnięcia nowoczesnego położnictwa, które mogą zapobiec poważnym komplikacjom.

W kontekście opieki prenatalnej kobiet powyżej 30. roku życia, PROFERTIL® female może pomóc zminimalizować ryzyko dzięki sprawdzonemu połączeniu mikroskładników odżywczych. PROFERTIL® female wyraźnie zwiększa kobiecą płodność, a także stwarza najlepsze warunki dla nadchodzącej ciąży w fazie poprzedzającej poczęcie.

W kontekście opieki prenatalnej kobiet powyżej 30. roku życia, PROFERTIL® female może pomóc zminimalizować ryzyko dzięki sprawdzonemu połączeniu mikroskładników odżywczych. PROFERTIL® female wyraźnie zwiększa kobiecą płodność, a także stwarza najlepsze warunki dla nadchodzącej ciąży w fazie poprzedzającej poczęcie.