U pacjentek z PCOS odpowiedni
poziom AMH ma kluczowe znaczenie

PROFERTIL® female wspiera pacjentki z PCOS

Dla kobiet w wieku 35+ lub dotkniętych PCOS,
wartość AMH ma kluczowe znaczenie.

PROFERTIL® female zwiększa poziom AMH, gdy jest on zbyt niski u kobiet w wieku 35+, a także obniża poziom AMH, gdy jest zbyt wysoki u kobiet dotkniętych PCOS. Wartość AMH (AMH-uznany marker pozostałego potencjału rozrodczego kobiety) w zielonym zakresie (od około 1,0 do poniżej 6,0 ng/ml) wskazuje, że warunki są odpowiednie dla płodności kobiet.

Ficicioglu C. i in.; Gynecol Endocrinol (2014) maj;30(5):372-6.
Merdassi G. i in.; Fertil Steril (2013) wrzesień;100(3):S157.

BADANIE Kliniczne PCOS 2019

Wpływ standaryzowanej suplementacji mikroskładników na typowe parametry PCOSLiczba pacjentów:
n = 56

(Grupa PROFERTIL® female
n = 28; Grupa kontrolna n = 28)

Skuteczność potwierdzona w badaniu klinicznym u pacjentek z PCOS

  • Poprawiony stosunek LH:FSH:
    -24% vs. 0.00%
  • Niższy poziom testosteronu:
    –14% vs. +2,3%
  • Obniżony poziom AMH w surowicy:
    –11% vs. 0,00%

*Hager i in.; Arch Gynecol Obstet. 2019; 300(2):455-460.