Imprint

Ulica: Seeböckgasse 59
Kod pocztowy / Miasto: 1160 Wiedeń
Telefon: +43 1 405 14 19
Faks: +43 1 405 14 19 DW 20
Strona główna: www.lenuspharma.com
E-mail: office@lenuspharma.com
E-mail: polska@lenuspharma.com

UID: ATU 628 08 368

VAT nr: 282 292 K

Rejestr firmy: Handelsgericht Wien

Organ właściwy wg. ECL: Magistratisches
Bezirksamt des IX. Bezirkes

Siedziba: Wiedeń

Dyrektor zarządzający: mgr Brigitte Annerl

Wszelkie prawa zastrzeżone.

LENUS Pharma GesmbH nie ponosi odpowiedzialności za zawartość stron, do których prowadzą linki!