Poprawa jakości
zarodków

Lepsze warunki dla zdrowego rozwoju embrionalnego dzięki PROFERTIL ® female

Zdrowy organizm kobiety jest ważnym czynnikiem rozwoju embrionalnego. Badanie kliniczne przeprowadzone w Szpitalu Uniwersytetu Medycznego w Wiedniu wykazało, że PROFERTIL® female zapewnia lepszą jakość zarodka niż kwas foliowy. Jest to związane ze zdolnością zapłodnionej komórki jajowej do pomyślnego zagnieżdżenia się w macicy.

Jakie są przyczyny słabego rozwoju embrionalnego?

  • Plemniki o nieprawidłowych parametrach (np. niska ruchliwość, liczne pęknięcia nici DNA)
  • Obniżona jakość komórek jajowych z powodu wieku (35+), braku równowagi hormonalnej lub nadwagi
  • Wady genetyczne zarodka
  • Infekcje

Jak PROFERTIL® female pomaga kobiecemu organizmowi?

Kompleksowe badanie kliniczne przeprowadzone w Szpitalu Uniwersytetu Medycznego w Wiedniu potwierdziło wspierający wpływ PROFERTIL® female na kobiecą płodność u kobiet spożywających w/w preparat, w porównaniu z kobietami z grupy kontrolnej które spożywały 400 mcg kwasu foliowego. Należy zauważyć, że kwas foliowy jest powszechnym standardem medycznym.

W badaniu klinicznym przeprowadzonym w Szpitalu Uniwersyteckim w Wiedniu z wykorzystaniem PROFERTIL® female (w grupie badanej), w porównaniu z kwasem foliowym (grupa kontrolna) uzyskano następujące wyniki:

  • Znacznie wyższy współczynnik zapłodnienia
  • Znacznie zwiększona liczba zarodków wysokiej jakości
  • Znacząco wyższa jakość zarodków
  • Trend wzrostowy, wyższy współczynnik ciąż klinicznych

Wyniki badań wykazały, że przyjmowanie PROFERTIL® female zwiększa szanse na pomyślną ciążę.

Jak PROFERTIL® female pomaga w zajściu w ciążę?

Umożliwia uzyskanie regularnych cykli miesiączkowych

optymalizuje dojrzewanie komórek jajowych

pomaga w rozbudowie błony śluzowej macicy co daje lepsze warunki dla implantacji zarodka

Jak definiuje się jakość zarodków i jakie czynniki są decydujące?

Jakość zarodka jest bardzo ważna dla powodzenia całego leczenia in vitro. Jeśli komórki jajowe lub plemniki są słabej jakości, to jakość zarodka również będzie niska.

Do oceny jakości zarodków stosuje się kryteria strukturalne i mikroskopowe. W ten sposób można również określić, czy w dalszym procesie zarodek rozwinie się w blastocystę. Ocenę zarodka przeprowadza się przy wykorzystaniu technik mikroskopowych.

Jakość zarodka podczas przyjmowania preparatu PROFERTIL® female została dokładnie zbadana w ramach badania klinicznego prowadzonego w trakcie trwającej procedury zapłodnienia pozaustrojowego in vitro w Szpitalu Uniwersytetu Medycznego w Wiedniu. W tym zakresie zbadano liczbę komórek i współczynnik fragmentacji. Grupa pacjentek przyjmujących PROFERTIL® female wykazała znacznie lepszą jakość zarodków w porównaniu z pacjentkami z grupy kontrolnej, które przyjmowały kwas foliowy.

Analizie podlegają następujące kryteria:

Wiek, zdrowie, waga i styl życia kobiety są równie ważnymi czynnikami jak jakość nasienia mężczyzny.

Jakość zarodka można ocenić na podstawie różnych kryteriów (np. liczby komórek).

Jakość nasienia jest również oceniana, ponieważ ma ogromny wpływ na jakość zarodka. W razie potrzeby przeprowadza się badanie za pomocą testu fragmentacji DNA plemników.

Wyższa jakość komórek jajowych jako podstawa dobrej jakości zarodka

Ocena rezerwy komórek jajowych:

Jest to szczególnie ważne u kobiet powyżej 35. roku życia. Taką ocenę można przeprowadzić m.in. poprzez określenie poziomu „hormonu anty-Müllerowskiego” i wartości FSH (FSH = hormon folikulotropowy). Oceniany jest również stan błony śluzowej pochwy.

Zbilansowana dieta:

Jeśli kobieta ze względu na swój dojrzały wiek pragnie zwiększyć swoją płodność tak, aby doszło do upragnionej ciąży, dieta może odegrać kluczową rolę. Istnieją rodzaje diety, udowodnione naukowo, która poprawiają kobiecą płodność. Dotyczy to w szczególności kuchni śródziemnomorskiej. Badania na ten temat zostały opublikowane w renomowanych czasopismach branżowych, takich jak „Fertility and Sterility” i „Human Reproduction”. Przyjmuje się, że wysoki udział antyoksydantów i kwasu foliowego ma pozytywny wpływ na poprawę płodności. Kwas foliowy zmniejsza również ryzyko rozwoju zaburzeń nerwowych w rdzeniu kręgowym (wada cewy nerwowej) płodu.

Witaminy, zwłaszcza witamina D3, są bardzo ważne i należy je przyjmować zgodnie z indywidualnym zapotrzebowaniem, które można ocenić dzięki kierunkowym badaniom laboratoryjnym.

Niestety, zbilansowana dieta nie zawsze wystarcza. PROFERTIL® female powinien być traktowany jako optymalne wsparcie kobiecej płodności po 30. roku życia. Specjalna kompozycja mikroskładników odżywczych PROFERTIL® female została potwierdzona badaniami klinicznymi. Badanie przeprowadzone w Szpitalu Uniwersyteckim w Wiedniu wykazało również wspierające działanie PROFERTIL® female jako tzw. „tabletka płodności” stosowana dla poprawy jakości zarodków.