Doskonały
efekt synergiczny

Lepszy współczynnik zapłodnienia, lepsza jakość zarodka oraz lepszy współczynnik ciąż

Badanie AKH 2017Liczba pacjentów
n = 100

(Grupa PROFERTIL® female
n = 50; Grupa kontrolna n = 50)

Projekt badania
Otwarte jednoośrodkowe prospektywne, randomizowane, kontrolowane badanie pilotażowe
Liczba pacjentów: 100

Badanie kliniczne mające na celu zbadanie działania składu preparatu PROFERTIL® female
Wpływ standaryzowanej doustnej wieloskładnikowej suplementacji na jakość zarodków w zapłodnieniu IVF/ICSI (in vitro/docytoplazmatycznej iniekcji plemników): Prospektywne badanie randomizowane

Cele badania
Głównym celem tego pilotażowego badania było określenie wpływu preparatu PROfertil® female (w porównaniu z 400 mcg kwasu foliowego) u kobiet poddawanych zapłodnieniu in vitro, na jakość zarodków
W drugorzędowym celu badania oceniono odsetek ciąż klinicznych.

 Parametry badania:

  1. Jakość zarodków w 3 dniu po pobraniu oocytów (jakość dobra vs. jakość słaba) oraz
  2. Współczynnik ciąż klinicznych.

*Nouri K. et al., Gynecol Obstet Invest. 2017;82(1):8-14.