Увеличаване на
шанса за забременяване

PROFERTIL® за жени подкрепя жените по пътя им към раждане на планирано дете

Клинични проучвани в Австрия показват, че PROFERTIL® за жени може да увеличи шанса за успешна бременност.

Каква може да бъде причината една желана бременност да не се осъществи?

Важно е да се знае, че причината е у мъжа в около 50% oт случаите. Затова и двамата партньори трябва да преминат детайлен медицински преглед.

Възможни причини:

 • Понижено качество на яйцеклетката, което може да се дължи на по-напреднала възраст, хормонален дисбаланс или наднормено тегло.
 • Разкъсване на ДНК в сперматозоидните клетка. Така нареченият тест на ДНК фрагментация не е сред стандартните параметри на спермограмата. Повишената ДНК фрагментация на сперматозоидите е свързана с повишен риск от спонтанен аборт.
 • Ембрионът има генетични дефекти.
 • Има наличие на инфекции.

Медицинският университет във Виена е проучил състава на PROFERTIL® за жени и е доказал с проучвания ефекта на подобрение върху женския фертилитет. Университетската болница във Виена показва, че приемът на PROFERTIL® за жени повишава процента на оплождания и качеството на ембриона значително повече в сравнение само с приема на фолиева киселина (400 mcg). Резултатите показват и тенденция към увеличаване на броя на клинични бременности (доловим пулс на ултразвук). Проучването е проведено в контекста на изкуствено оплождане, защото това позволява да бъде измерено качеството на ембриона.

Проучвания показват, че PROFERTIL® за жени превъзхожда стандартната фолиева киселина по отношение на подобряване на женския фертилитет. Фолиевата киселина е необходима като база, но доказания с проучвания състав на PROFERTIL® за жени трябва да се вземе под внимание, особено над 30-годишна възраст.

Честота на оплождане

Качество на ембриона

Честота на забременяване

Обобщените резултати от проучването за PROFERTIL® за жени в сравнение с контролната група (400 mcg фолиева киселина):

 • Значително повишаване на честотата на оплождане
 • Значително по-висок брой на висококачествени ембриони
 • По-добро качество на ембриона
 • Tенденция към по-висок процент клинични бременности

Честота на оплождане е 66.7% в групата на PROFERTIL® за жени и само 42.9% в групата на фолиева киселина. Приемът на PROFERTIL® за жени също води до по-добро качество на ембриона (58% спрямо 36% oт жените с фолиева лиселина). Процентът клинични бременности е 40% в групата на PROFERTIL® за жени, докато той е бил само 26% в групата на фолиева киселина. Tези резултати от проучването показват, че шансът за забременяване се увеличава при прием на PROFERTIL® за жени.

PROFERTIL® за жени подкрепя по пътя към забременяването като:

 • Подобрява фертилитета
 • Регулира на менструалния цикъл
 • Oптимизира съзряването на яйцеклетката
 • Подобрява условията за имплантация

PROFERTIL® за жени може да намали рисковете за майката и детето:

 • Защита срещу спина бифида
 • Подкрепа за правилно развитие на мозъка и зрението
 • Oптимално здравословно състояние на бъдещата майка
 • Защита срещу прееклампсия и преждевременно раждане

Накрая, ние отново се позоваваме на проучванията и отбелязваме, че PROFERTIL® за жени може да подобри женския фертилитет в контекста на естественото зачеване, но той е подходящ и за подготовка или по време на лечение с IVF.

Шансът за забременяване може да се увеличи чрез прием на научно доказаната формула на PROFERTIL® за жени.