Подобрено качество
на ембриона

По-добри условия за нормално ембрионално развитие с помощта на PROFERTIL® за жени

Здравото тяло на жената е важен фактор за ембрионалното развитие. Клинично проучване в Университетска болница във Виена показва, че приемът на PROFERTIL® за жени води до по-добро качество на ембриона в сравнение с приема само на фолиева киселина. Tова е свързано със способността на оплодената яйцеклетка да се имплантира успешно в матката.

Какви са причините за слабото ембрионално развитие?

  • Сперматозоидни клетки с абнормни параметри (напр. ДНК фрагментация)
  • Понижено качество на яйцеклетката поради по-напреднала възраст, хормонален дисбаланс или наднормено тегло
  • Генетични дефекти в ембриона
  • Инфекции

Как помага PROFERTIL® за жени?

Голямо проучване на Университетска болница във Виена потвърждава подпомагащия ефект на PROFERTIL® за жени върху женския фертилитет. Приемът на 400 mcg фолиева киселина служи за контролна група. Трябва да се отбележи, че фолиевата киселина е общоприетия медицински стандарт.

  • Проучването на PROFERTIL® за жени проведено в Университетска болница във Виена показва следните резултати в сравнение с контролната група (фолиева киселина):
  • Значително по-висок процент оплождане
  • Значително по-голям брой висококачествени ембриони
  • Подобрено качество на ембриона
  • Tенденция за по-голям процент клинични бременности

Резултатите от проучването показват, че приемът на PROFERTIL® за жени подобрява шанса за успешна бременност.

Как PROFERTIL® за жени помага за забременяване?

осигурява редовна менструация

oптимизира узряването на яйцеклетката

подобрява условията за имплантация – изгражда маточния ендометриум за по-добри условия за имплантация на ембриона.

Как се определя качеството на ембриона и кои фактори са решаващи?

Качеството на ембриона е много важно за успешен цикъл на ин витро оплождане. Ако яйцеклетката или сперматозоидите са с лошо качество, тогава качеството на ембриона също е ограничено.

За оценка на качеството на ембриона се използват структурни и микроскопски критерии. По този начин може да се определи и дали ембрионът ще успее да се развие по-нататък в бластоциста. Оценката на ембриона се извършва под микроскопски контрол.

Качеството на ембриона по време на приема на PROFERTIL® за жени е изследвано внимателно като част от проучване на ин витро оплождане в Университетска болница във Виена. Изследвани са броят на клетките и процента фрагментация. Групата на PROFERTIL® за жени е показала значително по-добро качество на ембриона в сравнение само с фолиева киселина.

Следните критерии могат да бъдат анализирани:

Възраст на жената, здраве, тегло и начин на живот – еднакво влияещи фактори както и качеството на спермата на мъжа във връзка с протокола за стимулация.

Качеството на ембриона може да се оцени с помощта на различни критерии (напр. брой на клетките).

Качеството на сперматозоидите се оценява, защото то също е важно за доброто качество на ембриона. Ако е необходимо, това се извършва с помощта на тест за ДНК фрагментация.

Подобряване качеството на яйцеклетката като база за добро качество на ембриона

Оценка на резерва от яйцеклетки:

Tова е изключително важно над 35-годишна възраст и може да се извърши например чрез определяне нивото на “Aнти мюлеровия хормон” и стойността на FSH (FSH = “Фоликул-стимулиращ хормон”). Прави се оценка и на състоянието на вагиналната лигавица.

Балансиран хранителен режим:

Ако жената иска да повиши плодовитостта си поради своята леко напреднала възраст, за да настъпи бременност, диетата може да играе ключова роля. Има такива диети, за които е научно доказано, че могат да подобрят женската плодовитост. Това по-специално включва средиземноморската кухня. Проучвания по въпроса са публикувани в известни професионални списания като “Фертилитет и стерилитет” и “Човешка репродукция”. Предполага се, че високото съдържание на антиоксиданти и фолиева киселина има положителен ефект. Фолиевата киселина също така намалява риска от дефекти на невралната тръба.

Витамините, особено витамин D, са много важни и трябва да се приемат съобразно индивидуалните нужди, които могат да се определят в лаборатория.

Една балансирана диета, обаче, не винаги е достатъчна. PROFERTIL® за жени трябва да се разглежда като оптимална подкрепа за женския фертилитет на 30-годишна възраст. Специалната комбинация от микронутриенти е научно доказана. Проучване в Университетската болница във Виена също показва подпомагащия ефект на PROFERTIL® за жени като “хапче за фертилитет” по отношение на качеството на ембриона.